Spørretimespørsmål fra Hallgeir H. Langeland (SV) til utenriksministeren

Om at dei store EU-landa krev at styrketilhøva mellom små og store land i EU må endrast, og om Norge sin EU-strategi og følgjene for demokratiet ved eit medlemskap på den bakgrunnen

Datert: 27.10.2000
Besvart: 01.11.2000 av utenriksminister Thorbjørn Jagland

Hallgeir H. Langeland (SV)

Spørsmål

Hallgeir H. Langeland (SV): Dei store landa i EU krev at styrketilhøva mellom små og store land må endrast, slik at dei store landa får meir makt. Dei store landa vil også at EU-kommisjonen skal ha 20 medlemmer. Ved ei utviding av EU vil dette bety at små land fell ut av kommisjonen.

Meiner Regjeringa at ei slik endring av makttilhøva spelar nokon rolle for kva slags EU-strategi Norge skal ha, og vil eit eventuelt norsk medlemsskap i EU, med denne endringa, representere ei utviding av demokratiet for det norske folk?


Les hele debatten