Spørretimespørsmål fra Einar Olav Skogholt (A) til sosialministeren

Datert: 27.10.2000
Spørsmålet er trukket tilbake

Einar Olav Skogholt (A)

Spørsmål

Einar Olav Skogholt (A): Rusmiddeldirektoratet rettet i 1999 en forespørsel til AKAN om komiteen kunne påta seg ansvaret som norsk ressurssenter med kompetanseområdet arbeidsliv og rus. AKAN-komiteen stiller seg meget positivt til dette.

Når vil AKAN få klarsignal til å etablere ovennevnte ressurssenter?


Les hele debatten