Spørretimespørsmål fra Åse Wisløff Nilssen (KrF) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om oppfølging av innstillingen fra arbeidsgruppen som skulle se på situasjonen for studenter med lese-, skrive- og regnevansker i høgere utdanning

Datert: 27.10.2000
Besvart: 01.11.2000 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Trond Giske

Åse Wisløff Nilssen (KrF)

Spørsmål

Åse Wisløff Nilssen (KrF): Det ble nedsatt en arbeidsgruppe for å se på situasjonen for studenter med lese-, skrive- og regnevansker i høgere utdanning. Arbeidsgruppen skulle blant annet vurdere opptak til høgere utdanning, tilrettelegging av eksamen, fritak fra fag/unntak av faglige krav i det enkelte studium.

På hvilken måte vil statsråden følge opp den innstillingen arbeidsgruppen leverte til departementet 18. september i år?


Les hele debatten