Spørretimespørsmål fra Åse Wisløff Nilssen (KrF) til sosialministeren

Om å endre folketrygdloven, slik at også hjelpehund blir godkjent som hjelpemiddel

Datert: 27.10.2000
Besvart: 01.11.2000 av sosialminister Guri Ingebrigtsen

Åse Wisløff Nilssen (KrF)

Spørsmål

Åse Wisløff Nilssen (KrF): Ei jente i Buskerud har forsøkt både tekniske hjelpemidler og helsepersonell i rikt monn, fordi hun må vekkes når hun "faller ut". Det har vist seg at en spesialtrenet hund er det som har fungert best, og som i tillegg har gitt vedkommende større frihet og bedret livskvalitet. Det viser seg imidlertid at det ikke er hjemmel i folketrygdloven for å gi stønad til trening av hjelpehund/servicehund.

Vil statsråden endre loven, slik at også hjelpehund blir godkjent som hjelpemiddel?


Les hele debatten