Spørretimespørsmål fra Aud Gaundal (A) til helseministeren

Om legedekningsproblemene i distriktene, og hvordan Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag kan bidra til at det blir utdannet flere leger som vil være kommunelege

Datert: 27.10.2000
Besvart: 01.11.2000 av helseminister Tore Tønne

Aud Gaundal (A)

Spørsmål

Aud Gaundal (A): Over lang tid har det vært problemer med å få god nok legedekning i distriktene. Det å være primærlege i kommunene er en viktig jobb i norsk helsevesen som legestudiet bør sette større fokus på.

Hvordan kan Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag bidra til at det blir utdannet flere leger som ser det som en utfordring å være kommunelege?


Les hele debatten