Spørretimespørsmål fra Robert Eriksson (FrP) til kommunal- og regionalministeren

Om å få realisert bygging av dypvannskai i Verdal gjennom oppfølging av kommunalkomiteens merknad ved behandlingen av budsjettet for 2000

Datert: 27.10.2000
Besvart: 01.11.2000 av kommunal- og regionalminister Sylvia Brustad

Robert Eriksson (FrP)

Spørsmål

Robert Eriksson (FrP): Det har gjennom flere år vært arbeidet hardt og intensivt for å få realisert en dypvannskai/offshorekai i Verdal, noe som vil ha stor betydning for hele Midt-Norge. Ved behandling av budsjettet for inneværende år, uttalte flertallet i kommunalkomiteen at Regjeringen burde bidra til at en finansieringsplan kunne foreligge i løpet av 1. halvår 2000.

Når kan man forvente at statsråden vil bidra til å følge opp sin egen merknad, slik at bygging av dypvannskai i Verdal kan realiseres?


Les hele debatten