Spørretimespørsmål fra Robert Eriksson (FrP) til fiskeriministeren

Om oppgradering av farleden på vestsiden av Vikna kommune, noe som vil være av stor betydning for å trygge fiskernes hverdag

Datert: 27.10.2000
Besvart: 01.11.2000 av fiskeriminister Otto Gregussen

Robert Eriksson (FrP)

Spørsmål

Robert Eriksson (FrP): Oppgradering av farleden på vestsiden av Vikna kommune vil være av stor betydning for å trygge lokale og tilreisende fiskeres hverdag.

På bakgrunn av at Vikna kommune har fått avslag fra Kystdirektoratet på søknad om midler til oppgradering av ytterligere to områder på vestsiden av Vikna, vil jeg spørre om statsråden er villig til å iverksette de nødvendige tiltak, slik at samarbeidet mellom Vikna kommune, Nord-Trøndelag fylkeskommune og Kystverket 3. distrikt kan videreføres?


Les hele debatten