Spørretimespørsmål fra Valgerd Svarstad Haugland (KrF) til samferdselsministeren

Om planar for ein tredje rullebane på Gardermoen, og når desse planane vart offentleggjorde

Datert: 27.10.2000
Besvart: 15.11.2000 av samferdselsminister Terje Moe Gustavsen

Valgerd Svarstad Haugland (KrF)

Spørsmål

Valgerd Svarstad Haugland (KrF): I eit brev frå Miljøverndepartementet til Samferdselsdepartementet kjem det fram planar for ein tredje rullebane på Gardermoen.

Er det rett at det eksisterar slike planar, og eventuelt når vert desse planane offentleggjort?


Les hele debatten