Spørretimespørsmål fra Einar Olav Skogholt (A) til sosialministeren

Om når AKAN vil få klarsignal til å etablere et ressurssenter med arbeidsliv og rus som kompetanseområde

Datert: 02.11.2000
Besvart: 15.11.2000 av sosialminister Guri Ingebrigtsen

Einar Olav Skogholt (A)

Spørsmål

Einar Olav Skogholt (A): Rusmiddeldirektoratet rettet i 1999 en forespørsel til AKAN om komiteen kunne påta seg ansvaret som norsk ressurssenter med kompetanseområdet arbeidsliv og rus. AKAN-komiteen stiller seg meget positiv til dette.

Når vil AKAN få klarsignal til å etablere ovennevnte ressurssenter?


Les hele debatten