Spørretimespørsmål fra Valgerd Svarstad Haugland (KrF) til helseministeren

Om oppfølging av fleirtalsvedtaket frå Helseregion Aust om bygging av nytt sjukehus i Follo

Datert: 02.11.2000
Besvart: 15.11.2000 av helseminister Tore Tønne

Valgerd Svarstad Haugland (KrF)

Spørsmål

Valgerd Svarstad Haugland (KrF): Korleis vil statsråden fylgja opp fleirtalsvedtaket i frå Helseregion Aust om bygging av nytt sjukehus i Follo?


Les hele debatten