Spørretimespørsmål fra John I. Alvheim (FrP) til helseministeren

Om sikkerhet mot sykehusinfeksjoner i forbindelse med avtaler med utenlandske sykehus om operasjonskjøp

Datert: 02.11.2000
Besvart: 15.11.2000 av helseminister Tore Tønne

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP): Det er prisverdig at helseministeren forbereder kjøp av operasjoner i utlandet for å redusere helsekøene i Norge. De seneste år har vi dessverre hatt en økning av sykehusinfeksjoner, og flere og flere resistente bakteriestammer er avdekket.

Har statsråden forsikret seg om at de sykehus en planlegger å inngå avtale med har sykehusinfeksjoner under kontroll?


Les hele debatten