Spørretimespørsmål fra Thore A. Nistad (FrP) til samferdselsministeren

Om status for filtrerings-/renseanleggene i vegtunneler der dette er montert, og oppfølging av retningslinjene for vedlikehold og service

Datert: 03.11.2000
Besvart: 15.11.2000 av samferdselsminister Terje Moe Gustavsen

Thore A. Nistad (FrP)

Spørsmål

Thore A. Nistad (FrP): Vedlikehold og drift av veitunneler har mye å si for sikkerhetsrisiko og miljø.

Hvorledes er status for filtreringsanleggene/renseanleggene i veitunneler der dette er montert, og blir retningslinjene i Norsk Veinorm fulgt opp på vedlikehold og service?


Les hele debatten