Muntlig spørsmål fra Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) til statsministeren

Om at budsjettet medverkar til å forverra kommunane sitt høve til oppfølging av fattige barn

Datert: 18.10.2000
Besvart: 18.10.2000 av statsminister Jens Stoltenberg

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Spørsmål

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp):


Les hele debatten