Spørretimespørsmål fra Jan Simonsen (FrP) til justisministeren

Om å få revurdert avtalen som innebærer at polititjenestemenn med befalsutdanning ikke lenger skal mobiliseringsdisponeres i Forsvaret, men i politietaten

Datert: 06.11.2000
Besvart: 15.11.2000 av justisminister Hanne Harlem

Jan Simonsen (Uav)

Spørsmål

Jan Simonsen (FrP): Gjennom en avtale mellom Justisdepartementet og Forsvarsdepartementet er det bestemt at polititjenestemenn med befalsutdanning ikke lenger skal mobiliseringsdisponeres i Forsvaret, men i politietaten. Dermed mister politietaten muligheten til å få trent sine tjenestemenn i stabsfunksjoner gjennom Forsvaret, og Forsvaret mister godt motivert og trent befal.

Vil statsråden ta initiativ til å få revurdert denne avtalen, slik at polititjenestemenn med befalsutdanning kan bli mobiliseringsdisponert i Forsvaret?


Les hele debatten