Spørretimespørsmål fra Hilde Frafjord Johnson (KrF) til miljøvernministeren

Om hvorvidt Norge på den sjette partskonferansen under Klimakonvensjonen vil gå inn for at "demonstrerbar framgang" innen 2005 skal inkludere iverksettelse av konkrete klimatiltak

Datert: 07.11.2000
Besvart: 15.11.2000 av miljøvernminister Siri Bjerke

Hilde Frafjord Johnson (KrF)

Spørsmål

Hilde Frafjord Johnson (KrF): I forbindelse med den sjette partskonferansen (COP6) under Klimakonvensjonen i Haag, vil spørsmålet om hva som skal defineres som "demonstrable progress" innen 2005, etter Art. 3.2, bli diskutert. Her er det uenighet mellom sentrale forhandlingsparter.

Vil Norge gå inn for at demonstrerbar fremgang ikke kun skal dreie seg om det institusjonelle og legale rammeverk, men inkludere iverksettelse av konkrete klimatiltak for å sikre oppfyllelsen av Kyoto-forpliktelsene i perioden 2008-2012?


Les hele debatten