Spørretimespørsmål fra Hilde Frafjord Johnson (KrF) til miljøvernministeren

Om hvorvidt Norge på den sjette partskonferansen under Klimakonvensjonen vil gå inn for et "tak" for bruk av fleksible gjennomføringsmekanismer

Datert: 07.11.2000
Besvart: 15.11.2000 av miljøvernminister Siri Bjerke

Hilde Frafjord Johnson (KrF)

Spørsmål

Hilde Frafjord Johnson (KrF): I forbindelse med den sjette partskonferansen (COP6) under Klimakonvensjonen i Haag, vil spørsmålet om et "tak" for bruk av fleksible gjennomføringsmekanismer stå sentralt.

Vil Norge under forhandlingene arbeide for at de fleksible mekanismene skal være et supplement til nasjonale tiltak, og gå inn for at det opereres med et slikt tak?


Les hele debatten