Spørretimespørsmål fra Christopher Stensaker (FrP) til samferdselsministeren

Om å få fram riktig informasjon om arbeidsmiljøet og sikkerheten i Luftfartstilsynet, da NTL og 2fo som organisasjoner ikke står bak lokale uttalelser som uttrykker full tillit til luftfartsdirektøren

Datert: 07.11.2000
Besvart: 15.11.2000 av samferdselsminister Terje Moe Gustavsen

Christopher Stensaker (FrP)

Spørsmål

Christopher Stensaker (FrP): Det vises til svar på skriftlig spørsmål nr. 1 (2000-2001) angående arbeidsforholdene i Luftfartstilsynet. Som det fremgår av svaret, er Samferdselsdepartementet blitt kjent med at NTL og 2 fo (fellesfaglig organisasjon) lokalt uttrykker full tillit til luftfartsdirektøren. I ettertid er jeg blitt kjent med at NTL og 2 fo som organisasjoner ikke står bak uttalelsene.

Vil statsråden følge opp saken, slik at riktig informasjon kommer fram om arbeidsmiljøet og sikkerheten innenfor Luftfartstilsynet?


Les hele debatten