Spørretimespørsmål fra Signe Øye (A) til kommunal- og regionalministeren

Om hvorvidt UDIs saksbehandlingstid er akseptabel, med henvisning til at Hvaler kommune to år på rad har sagt ja til å ta imot fire flyktningfamilier, uten at noe skjer

Datert: 07.11.2000
Besvart: 15.11.2000 av kommunal- og regionalminister Sylvia Brustad

Signe Øye (A)

Spørsmål

Signe Øye (A): I to år på rad har Hvaler kommune sagt ja til å ta imot fire flyktningefamilier og har lenge vært klare til å ta imot disse. Likevel skjer det ikke noe, fordi UDI sier de ikke er ferdig med sin behandling av disse sakene. Kommunen er heller ikke fremmed for å ta imot flere når først disse fire familiene er på plass.

Mener statsråden det er akseptabelt at UDI bruker så lang tid for å få plassert ut disse familiene når vi vet at det sitter mellom 8-9 000 i asylmottak som venter på mottakskommune?


Les hele debatten