Spørretimespørsmål fra Ansgar Gabrielsen (H) til landbruksministeren

Om å omgjøre vedtaket om boplikt for uføretrygdet eier av gården Finsrud Nordre i Gausdal, som er i dårlig stand og ikke kan gi heltidssysselsetting

Datert: 08.11.2000
Besvart: 15.11.2000 av landbruksminister Bjarne Håkon Hanssen

Ansgar Gabrielsen (H)

Spørsmål

Ansgar Gabrielsen (H): I 1994 ervervet en nå 60 gammel mann gården Finsrud Nordre i Gausdal kommune. Få måneder etter ble han alvorlig syk. Han er nå uføretrygdet og avventer lungetransplantasjon. Landbruksdirektøren har lagt til grunn at det må skaffes inntekt utenfor bruket. Bolighuset er i dårlig stand. Likevel valgte fylkeslandbruksstyret å fastholde pålegg om boplikt. Det kan ikke være lovens hensikt at en alvorlig syk person skal pålegges å flytte til et ubeboelig bruk som krever ekstrajobb.

Vil statsråden omgjøre vedtaket?


Les hele debatten