Spørretimespørsmål fra Jørn L. Stang (FrP) til justisministeren

Om at påklagede saker rundt påståtte seksuelle overgrep er blitt rotet bort eller henlagt pga. at klagetidsfrister ikke er blitt overholdt av politiet og politijurister

Datert: 09.11.2000
Besvart: 15.11.2000 av justisminister Hanne Harlem

Jørn L. Stang (Uav)

Spørsmål

Jørn L. Stang (FrP): Man har registrert fra flere medieoppslag at påklagde saker rundt påståtte seksuelle overgrep er blitt rotet bort eller at tidsfrister for klager ikke er blitt overholdt av politiet og politijurister. Sakene henlegges av Riksadvokaten som følge av dette.

Hva vil statsråden gjøre for at domsavsigelse ikke skal kunne baseres på religiøs tilhørighet, og hva vil hun gjøre overfor de tjenestemenn som ikke følger "rettssikkerhetsrutinene"?


Les hele debatten