Spørretimespørsmål fra Jørn L. Stang (FrP) til justisministeren

Om hvorvidt det er forsvarlig av politiet å bruke laserpistol i fartsmålinger i fremtiden, og om lik praksis for hele landet

Datert: 09.11.2000
Besvart: 15.11.2000 av justisminister Hanne Harlem

Jørn L. Stang (Uav)

Spørsmål

Jørn L. Stang (FrP): Nylig har Agder lagmannsrett i en dom slått fast at laserpistolen som måleinstrument ikke holder mål. UP i Agder synes at det nå er uforsvarlig å bruke laser. Men politiet, i blant annet Fredrikstad, vil fortsette å bruke laserpistolen i fartsmålinger.

Mener derimot statsråden det er forsvarlig at laserpistol brukes av politiet i fremtiden, og ønsker hun en lik praksis for hele landet?


Les hele debatten