Spørretimespørsmål fra Oddbjørg Ausdal Starrfelt (A) til barne- og familieministeren

Om tiltak dersom føresetnaden om at foreldrebetalinga i barnehagesektoren skal reduserast, ikkje vert følgd opp

Datert: 09.11.2000
Besvart: 15.11.2000 av barne- og familieminister Karita Bekkemellem

Oddbjørg Ausdal Starrfelt (A)

Spørsmål

Oddbjørg Ausdal Starrfelt (A): Med auka statlege løyvingar er det Regjeringa si målsetting at foreldrebetalinga i barnehagesektoren skal reduserast.

Kva tiltak vil statsråden setja i verk dersom denne føresetnaden ikkje vert fulgt opp?


Les hele debatten