Spørretimespørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til olje- og energiministeren

Om at manøvreringsreglementet for uttapping av vann ikke følges, noe som har resultert i betydelige flomskader ved Vansjø i Østfold

Datert: 09.11.2000
Besvart: 15.11.2000 av olje- og energiminister Olav Akselsen

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP): Mange kommuner på Sør- og Østlandet plages av oversvømmelser på grunn av flom. Likevel følges ikke manøvreringsreglementet for uttapping av vann. I Vansjø i Østfold sørget man ikke for å redusere nivået til den standardiserte vannstand på 1,5 meter, men lot vannet stå på 2,5 meter med betydelige flomskader som resultat.

Hva vil statsråden foreta seg slik at regelverket følges og flomskader reduseres?


Les hele debatten