Spørretimespørsmål fra Børge Brende (H) til kulturministeren

Om å forhindre en videre svekkelse av Trondheim og Stavanger symfoniorkestre pga. manglende bevilgninger

Datert: 09.11.2000
Besvart: 15.11.2000 av kulturminister Ellen Horn

Børge Brende (H)

Spørsmål

Børge Brende (H): Trondheim og Stavanger Symfoniorkestre er musikale kraftsentra i sine respektive folkerike regioner. Dessverre står bevilgningene til disse to regionale orkestrene ikke i forhold til bevilgningene til de nasjonale orkestrene, slik det også fremkommer i uttalelser fra kulturkomiteen. På grunn av manglende bevilgninger over år, tvinges orkestrene i Trondheim og Stavanger til å redusere bemanning og aktivitet.

Hvordan vil statsråden forhindre en slik videre svekkelse av to viktige symfoniorkestre?


Les hele debatten