Spørretimespørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til fiskeriministeren

Om å øke fellingskvoten for sel i Oslofjord-området betydelig neste år, da bestanden aldri har vært større og ressurstilgangen på fisk er sterkt redusert

Datert: 09.11.2000
Besvart på vegne av: Fiskeriministeren
Besvart: 15.11.2000 av samferdselsminister Terje Moe Gustavsen

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP): Selbestanden i ytre Oslofjord har aldri vært større samtidig som ressurstilgangen på fisk, særlig i de østlige delene av fjorden, er sterkt redusert. Resultatet av de siste tellinger viser at det i Heia-området er 450-500 dyr, mens det er 2 200 dyr i Koster-området. Behovet er stort for en økt beskatning.

Vil statsråden gå inn for en betydelig økning av fellingskvoten for sel i Oslofjord-området neste år?


Les hele debatten