Spørretimespørsmål fra Olav Gunnar Ballo (SV) til statsministeren

Om å bidra til at Samerettsutvalgets utredning snarest mulig sluttbehandles i Stortinget

Datert: 09.11.2000
Besvart på vegne av: Statsministeren
Besvart: 15.11.2000 av justisminister Hanne Harlem

Olav Gunnar Ballo (SV)

Spørsmål

Olav Gunnar Ballo (SV): I januar 2001 vil det være fire år siden Samerettsutvalgets utredning ble avgitt. Manglende avklaring om rettighetene til land og vann i Finnmark fører til bestående konfliktlinjer i befolkningen om hvem som skal besitte rettighetene, og skaper også vansker for naturbaserte næringer, fordi det vil rå usikkerhet om premissene som vil gjelde for den framtidige næringsutviklingen.

Vil statsministeren bidra til at Samerettsutvalgets utredning snarest mulig sluttbehandles av Stortinget?


Les hele debatten