Spørretimespørsmål fra Ågot Valle (SV) til utenriksministeren

Om tiltak for å bevare den nordiske passfriheten, da Schengen-reglenes krav om personkontroll av besøkende til ferieområder betyr at pass blir nødvendig for reiser i Norden

Datert: 09.11.2000
Besvart: 15.11.2000 av utenriksminister Thorbjørn Jagland

Ågot Valle (SV)

Spørsmål

Ågot Valle (SV): Videreføring av den nordiske passfrihet var en viktig begrunnelse for at stortingsflertallet gikk inn for Schengenmedlemskap. Sosialistisk Venstreparti sa allerede da at frihet til å krysse grenser vil bli erstattet av kontroll innafor grensene. Nå viser det seg at Schengenreglene krever personkontroll av besøkende til ferieområder. Det betyr at pass blir nødvendig for reiser i Norden, og det reiser spørsmålet om det norske folk er ført bak lyset.

Hva vil utenriksministeren gjøre for at passfriheten skal bevares?


Les hele debatten