Spørretimespørsmål fra Odd Einar Dørum (V) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om at opptil en firedel av den vitenskapelige staben i informatikk ved Universitetet i Oslo kan forsvinne til IT- og kunnskapssenteret på Fornebu neste år

Datert: 10.11.2000
Fremsatt av: Gunnar Kvassheim (V)
Besvart: 15.11.2000 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Trond Giske

Odd Einar Dørum (V)

Spørsmål

Odd Einar Dørum (V): Opptil en fjerdedel av den vitenskapelige staben i informatikk kan forsvinne fra Universitetet i Oslo til IT- og kunnskapssenteret på Fornebu neste år. Det vil gå ut over både forskningsaktivitet ved universitetet og undervisningsoppgaver, fordi knappheten på kompetent personell er stor.

Mener statsråden en slik massiv flytting av personell er i tråd med Stortingets forutsetninger for å etablere IT-senteret, og med målet om å doble antall uteksaminerte hovedfagsstudenter i informatikk?


Les hele debatten