Spørretimespørsmål fra Leif Helge Kongshaug (V) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om at viktige utdanningstilbud innenfor fiskeri og havbruk på videregående nivå står i fare for å bli lagt ned pga. sviktende søkertall og dårlig fylkeskommunal økonomi

Datert: 10.11.2000
Besvart: 15.11.2000 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Trond Giske

Leif Helge Kongshaug (V)

Spørsmål

Leif Helge Kongshaug (V): Fiskeri og havbruk er vekstkraftige framtidsnæringer i Norge. Behovet for rekruttering og kompetanse til næringene er stadig økende. På grunn av sviktende søkertall og dårlig fylkeskommunal økonomi, står likevel viktige utdanningstilbud i næringen på videregående nivå i fare for å bli lagt ned.

Hva kan statsråden gjøre for å motvirke dette, og sørge for en langsiktig, helhetlig tenking som på alle nivå bygger opp under behovet for utdanning og kompetanse i næringene?


Les hele debatten