Spørretimespørsmål fra Kjellaug Nakkim (H) til samferdselsministeren

Om at morgenpendlertoget på Østfoldbanen er innstilt fordi det ikke er lønnsomt, og hvorvidt slike lønnsomhetskriterier ligger til grunn for alle rutetilbud og kjøp av transporttjenester fra NSB

Datert: 10.11.2000
Besvart: 15.11.2000 av samferdselsminister Terje Moe Gustavsen

Kjellaug Nakkim (H)

Spørsmål

Kjellaug Nakkim (H): Morgenpendlertoget på Østfoldbanen er innstilt med begrunnelsen at dette rutetilbudet ikke er lønnsomt. Kriteriet for lønnsomhet er oppgitt til minst 90 passasjerer i gjennomsnitt.

Har NSB i samråd med departementet nedfelt slike lønnsomhetskriterier for alle rutetilbud, og ligger disse til grunn for kjøp av transporttjenester fra NSB?


Les hele debatten