Spørretimespørsmål fra May-Helen Molvær Grimstad (KrF) til barne- og familieministeren

Om tettare oppfølging av og meir hjelp til mindreårige asylsøkjarar, som vert verande mykje lenger på mottaka enn dei tre månadene som er føresette

Datert: 10.11.2000
Besvart: 15.11.2000 av barne- og familieminister Karita Bekkemellem

May-Helen Molvær Grimstad (KrF)

Spørsmål

May-Helen Molvær Grimstad (KrF): Mindreårige asylsøkjarar vert verande mykje lenger på asylmottaka enn dei tre månadene som er forutsette. Røyndomar frå mottaka tilseier at mange av desse barna treng tettare oppfølging og meir hjelp enn det dei får i dag. Aldersspennet hos barna er for tida 4-18 år. Redd Barna foreslår at mottak for åleinebarna skal bli gitt status som barneverninstitusjonar.

Kva vil statsråden gjera for å sikre fagleg kvalitet og kompetanse, ressursar og rettstryggleik for desse barna?


Les hele debatten