Spørretimespørsmål fra Sonja Irene Sjøli (H) til sosialministeren

Om å bedre rettsstillingen til psykisk utviklingshemmede, som ofte utsettes for overgrep uten at de får saken prøvet for retten pga. bevisets stilling

Datert: 11.11.1997
Besvart: 19.11.1997 av sosialminister Magnhild Meltveit Kleppa

Sonja Irene Sjøli (H)

Spørsmål

Sonja Irene Sjøli (H): Norsk Forbund for Psykisk Utviklingshemmede melder om at det stadig er saker der personer med utviklingshemming har vært utsatt for overgrep, men ikke fått sin sak prøvet for retten. Begrunnelsen er bevisets stilling. Vandelsattest for ansatte innen omsorgsyrker kan være et virkemiddel for å forebygge og sikre mot overgrep.

Hvilke tiltak vil statsråden iverksette for å bedre rettsstillingen til de psykisk utviklingshemmede?


Les hele debatten