Spørretimespørsmål fra Bjørn Hernæs (H) til justisministeren

Om når en behovsanalyse for politireservene vil foreligge, og hva hovedtrekkene i innholdet vil være

Datert: 11.11.1997
Besvart: 19.11.1997 av justisminister Aud-Inger Aure

Bjørn Hernæs (H)

Spørsmål

Bjørn Hernæs (H): Departementet har tidligere lovet at en behovsanalyse for politireservene skulle være ferdig i 1995. Senere er analysen omtalt i tre proposisjoner, senest St.prp. nr. 1 (1997-98), hvor det loves "en analyse av behovet for politireserven i fredstid og under krig". Usikkerheten for disse svært kvalifiserte reservene er, mildt sagt, lite tilfredsstillende.

Når vil analysen foreligge, og kan statsråden antyde hovedtrekkene i innholdet?


Les hele debatten