Spørretimespørsmål fra Tor Nymo (Sp) til forsvarsministeren

Om at forsvarssjefens internrevisjon ifølge medieoppslag nå skal legges ned

Datert: 07.11.2000
Besvart: 22.11.2000 av forsvarsminister Bjørn Tore Godal

Tor Nymo (Sp)

Spørsmål

Tor Nymo (Sp): Forsvarssjefens internrevisjon er kommet i søkelyset ved at pressen har referert fra kritiske rapporter de har utarbeidet. Ifølge media skal internrevisjonen nå legges ned. I Forsvaret er det behov for et organ som har en uavhengig stilling for å evaluere alle nivåer på et fritt grunnlag. Det kan nå synes som om man vil fjerne denne avdelingen, fordi den har kommet med kritikk av effektivitet og måloppnåelse i Forsvaret.

Er den planlagte nedleggelsen i tråd med statsrådens ønsker?


Les hele debatten