Spørretimespørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til forsvarsministeren

Om beslutningen til Forsvarets overkommando/Hæren om at mobiliseringsutstyr, våpen, ammunisjon og uniformer ikke lenger skal være utlevert til mobiliseringsdisponert befal i Hæren

Datert: 09.11.2000
Besvart: 22.11.2000 av forsvarsminister Bjørn Tore Godal

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): Forsvarets overkommando/Hæren (FO/HST) har besluttet at mobiliseringsutstyr, våpen, ammunisjon og uniformer, ikke lenger skal være utlevert til mobiliseringsdisponert befal i Hæren.

Ser statsråden noen betenkeligheter med denne "avvæpningen" av landets reserveoffiserer, selv om det gis mulighet for enkelte å unngå dette gjennom avtalen som er inngått mellom NROF og FO/HST?


Les hele debatten