Spørretimespørsmål fra Trond Helleland (H) til forsvarsministeren

Om flytting av infanteribataljonen for NATOs utrykningsstyrke fra Heistadmoen til Skjold

Datert: 09.11.2000
Besvart: 22.11.2000 av forsvarsminister Bjørn Tore Godal

Trond Helleland (H)

Spørsmål

Trond Helleland (H): Stortinget har vedtatt å legge infanteribataljonen for NATOs utrykningsstyrke til Heistadmoen, og store summer er investert i opprustning av leiren. Generalinspektøren for Hæren har foreslått at kontingent 0801 til Telemark bataljon skal flyttes fra Heistadmoen til Skjold.

Er den foreslåtte flyttingen til Skjold en forskuttering av behandlingen av Forsvarsstudie 2000 og Det forsvarspolitiske utvalg, eller er det bare et midlertidig unntak som gjelder i 2001?


Les hele debatten