Spørretimespørsmål fra May Britt Vihovde (V) til fiskeriministeren

Om at Fiskeridirektoratet har vedtatt å flytte fiskerirettleiaren i Nordhordland sitt kontor i Knarvik til Bergen

Datert: 02.11.2000
Besvart: 22.11.2000 av fiskeriminister Otto Gregussen

May Britt Vihovde (V)

Spørsmål

May Britt Vihovde (V): Fiskeridirektoratet har vedtatt å flytte fiskerirettleiaren i Nordhordland sitt kontor i Knarvik til Bergen. Knarvik er eit regionsenter i Nordhordland, og flyttinga gir større avstand til dei fleste aktørane i fiskeri- og oppdrettsnæringa i Nordhordland.

Meiner statsråden dette samsvarar med dei klare signala Stortinget ga i samband med oppheving av lova om rettleiingstenesta i fiskerinæringa, om å leggje stor vekt på geografisk nærhet til fiskerimiljøa og tilgjenge for brukarane?


Les hele debatten