Spørretimespørsmål fra Jan Simonsen (FrP) til fiskeriministeren

Om å gjeninnføre ordningen for kystgebyret for bøyelasteskip som gjaldt før 1995, med henvisning til tapene nedgangen i skipsanløp utenfor Stavanger har gitt næringsliv og havnevesen

Datert: 06.11.2000
Besvart: 22.11.2000 av fiskeriminister Otto Gregussen

Jan Simonsen (Uav)

Spørsmål

Jan Simonsen (FrP): I 1995 ble kystgebyret for bøyelastskip økt fra 750 kroner til 75 000 kroner per anløp. Gebyret er senere økt ytterligere. Det har ført til at anløp av bøyelastskip i Åmøyfjorden utenfor Stavanger har gått vesentlig ned, selv om bøyelastflåten er mer enn doblet. Næringslivet i Stavanger-området har tapt millionbeløp årlig, og havnevesenet har tapt anløpsavgift.

Vil statsråden på denne bakgrunnen vurdere å gjeninnføre den ordningen som gjaldt før 1995?


Les hele debatten