Spørretimespørsmål fra Per Ove Width (FrP) til fiskeriministeren

Om Kystdirektoratets ønske om å flytte losstasjonen på Hvasser i ytre Oslofjord til Horten

Datert: 09.11.2000
Besvart: 22.11.2000 av fiskeriminister Otto Gregussen

Per Ove Width (FrP)

Spørsmål

Per Ove Width (FrP): Kystdirektoratet har signalisert at de ønsker å flytte losstasjonen på Hvasser i ytre Oslofjord til Horten til tross for at losene mener dette av sikkerhetsmessige grunner er uklokt.

Hva er statsrådens holdning til denne saken?


Les hele debatten