Spørretimespørsmål fra Rolf Reikvam (SV) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om å syte for at høgskulane kan ta i bruk og prøve ut ulike alternative opplegg for praksisopplæringa i lærarutdanninga

Datert: 16.11.2000
Besvart: 22.11.2000 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Trond Giske

Rolf Reikvam (SV)

Spørsmål

Rolf Reikvam (SV): Praksisopplæringa er viktig for å utvikle og å gjennomføre ei god lærarutdanning. Lærarutdanninga sitt høve til skulen er basert på eit gamalt avtaleverk som hindrar nyutvikling av denne viktige delen av lærarutdanninga. Avtalen er sagt opp utan at eit nytt avtaleverk er kome i staden.

Vil statsråden syte for at høgskulane kan ta i bruk og prøve ut ulike alternative opplegg for praksisopplæring som del av arbeidet med å utvikle lærarutdanninga?


Les hele debatten