Spørretimespørsmål fra Rolf Reikvam (SV) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om oppfølging av utredninger om nye faglige strukturer for kunst- og musikkutdanningen, og når og hvordan Stortinget vil få anledning til å behandle dette

Datert: 16.11.2000
Besvart: 22.11.2000 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Trond Giske

Rolf Reikvam (SV)

Spørsmål

Rolf Reikvam (SV): Som en oppfølging av Stortingets vedtak i 1996 om etablering av de to kunsthøgskolene, nedsatte departementet et utvalg for å utrede nye faglige strukturer for kunstutdanningen. Parallelt med dette ble det opprettet et utvalg for å utrede tilsvarende spørsmål for musikkutdanningen. I juni 1999 ble innstillingene levert.

På hvilken måte vil statsråden følge opp saken, og på hvilket tidspunkt og i hvilken form vil Stortinget få anledning til å behandle den framtidige kunstutdanningen?


Les hele debatten