Spørretimespørsmål fra Ågot Valle (SV) til kulturministeren

Om oppfølging av Stortingets vedtak ved behandling av frivillighetsmeldingen om at 10 pst. av idretts- og kulturmidlene skal gå til lokalt arbeid blant barn og unge

Datert: 15.11.2000
Besvart: 22.11.2000 av kulturminister Ellen Horn

Ågot Valle (SV)

Spørsmål

Ågot Valle (SV): Ved behandlinga av frivillighetsmeldinga vedtok Stortinget at 10 pst. av idretts- og kulturmidlene skal gå til lokalt arbeid blant barn og unge. Disse midlene skal komme i tillegg til kommunenes og Stortingets ordinære bevilgninger. Mens idretten får sitt, får ikke frivillige kultur-, barne- og ungdomsorganisasjoner sine 10 pst. gjennom FRIFOND. Likevel mener departementet ved statssekretæren, i et intervju i NRK P2, at Regjeringa følger opp Stortingets vedtak.

Er statsråden enig i denne vurderinga?


Les hele debatten