Spørretimespørsmål fra Lodve Solholm (FrP) til fiskeriministeren

Om å stø Island si avgjerd om å starte opp igjen med kvalfangst i nær framtid innafor ramma av berekraftig hausting

Datert: 16.11.2000
Besvart: 22.11.2000 av fiskeriminister Otto Gregussen

Lodve Solholm (FrP)

Spørsmål

Lodve Solholm (FrP): Under sesjonen til Nordisk Råd på Island i tida 6. - 8. november 2000, opplyste Island sin miljøvernminister Siv Friðleifsdóttir at Island i nær framtid ville starte opp igjen med kvalfangst innafor ramma av berekraftig hausting.

Vil den norske Regjering stø Island si avgjer, og i internasjonale fora tale Island si sak?


Les hele debatten