Spørretimespørsmål fra Hilde Frafjord Johnson (KrF) til helseministeren

Om å vurdere et moratorium mot genmodifiserte matvarer i Norge, i tråd med stortingsflertallets syn

Datert: 16.11.2000
Fremsatt av: Are Næss (KrF)
Besvart: 22.11.2000 av helseminister Tore Tønne

Hilde Frafjord Johnson (KrF)

Spørsmål

Hilde Frafjord Johnson (KrF): På et lekfolkspanel 15. november 2000 om genmat, i regi av Bioteknologinemnda/Teknologirådet, skal helseministeren ha sagt at dersom norske forbrukere ikke ønsker genmodifiserte matvarer, vil de kunne påvirke markedet ved ikke å kjøpe disse produktene. I Innst. S. nr. 257 (1999-2000) ber Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti om at Regjeringen vurderer et moratorium mot genmodifiserte matvarer i Norge. Det samme har Aps landsmøte nylig vedtatt.

Har statsråden ikke til hensikt å følge opp stortingsflertallets syn?


Les hele debatten