Spørretimespørsmål fra Leif Helge Kongshaug (V) til fiskeriministeren

Om å følge opp Stortingets vedtak vedr. finansieringsordninger som kunne stimulere til økt utskiftingstakt i fiskeflåten

Datert: 16.11.2000
Besvart: 22.11.2000 av fiskeriminister Otto Gregussen

Leif Helge Kongshaug (V)

Spørsmål

Leif Helge Kongshaug (V): I stortingsbehandlingen av perspektivmeldingen for fiskerinæringen våren 1999 ble Regjeringen bedt om å foreslå finansieringsordninger som kunne stimulere til økt utskiftingstakt i flåten. Sentrumsregjeringen varslet en oppfølging i vårsesjonen 2000. Den nye regjeringen har ikke fulgt opp dette, selv om utskiftingsbehovet har vokst ytterligere.

Vil statsråden følge opp Stortingets vedtak, for eksempel i form av skattemessige avsetningsordninger som stimulerer til egenkapitaloppbygging i rederiene?


Les hele debatten