Spørretimespørsmål fra Leif Helge Kongshaug (V) til nærings- og handelsministeren

Om en undersøkelse offentliggjort av Norges Turistråd som viser urovekkende lite kunnskap om Norge i mange av reiselivets viktigste utenlandsmarkeder

Datert: 16.11.2000
Besvart: 22.11.2000 av nærings- og handelsminister Grete Knudsen

Leif Helge Kongshaug (V)

Spørsmål

Leif Helge Kongshaug (V): Norges Turistråd offentliggjorde nylig en undersøkelse som viser urovekkende lite kunnskap om Norge i mange av reiselivets viktigste utenlandsmarkeder. Det underbygger sentrumsregjeringens strategi for å satse mer på langsiktig profilering og merkevarebygging av Norge som turistmål.

Har statsråden merket seg resultatene fra undersøkelsen, og er hun enig i at den viser at reiselivets lønnsomhet og utviklingsmuligheter må tas på alvor og gis økt oppmerksomhet også fra denne Regjeringen?


Les hele debatten