Spørretimespørsmål fra Bror Yngve Rahm (KrF) til kommunal- og regionalministeren

Om å sikre likebehandling for sosialt yrkeshemmede deltakere i Arbeid med bistand mht. dellønn/lønn gitt av arbeidsgiver

Datert: 17.11.2000
Rette vedkommende: Arbeids- og administrasjonsministeren
Besvart på vegne av: Arbeids- og administrasjonsministeren
Besvart: 22.11.2000 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Trond Giske

Bror Yngve Rahm (KrF)

Spørsmål

Bror Yngve Rahm (KrF): Sosialt yrkeshemmede har kommet inn som en aktuell målgruppe i Arbeid med Bistand. Det er, ifølge retningslinjene for AB, et mål for deltagere i AB at trygdeytelsene reduseres over tid ved at dellønn/lønn gis av arbeidsgiver. Sosialt yrkeshemmede har ikke de muligheter som øvrige deltagere i AB.

Hva kan statsråden gjøre for å sikre likebehandling for denne gruppen deltagere i Arbeid med Bistand?


Les hele debatten