Spørretimespørsmål fra Arne Lyngstad (KrF) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om oppfølging av Stortingets vilje når det gjelder å gi de regionale komiteene for medisinsk forskningsetikk selvstendige budsjetter og økte ressurser

Datert: 17.11.2000
Besvart: 22.11.2000 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Trond Giske

Arne Lyngstad (KrF)

Spørsmål

Arne Lyngstad (KrF): I årsmeldinga 1999 fra De regionale komiteer for medisinsk forskningsetikk heter det at "virksomheten har vært holdt på et minimum, og komiteene har på flere områder ikke kunnet oppfylle sitt mandat." I Innst. S. nr. 110 (1999-2000) sa en samlet kirke-, utdannings- og forskningskomite at disse komiteene må få selvstendige budsjett, og tilføres økte økonomiske ressurser.

Hva har statsråden gjort for å følge opp Stortingets vilje i denne saken?


Les hele debatten