Spørretimespørsmål fra Steinar Bastesen (TF) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om landslinjestatus for trebåtbyggerfaget ved Norheimsund Vidaregåande Skule, avdeling Jondal, da Hordaland fylkeskommune etter avslag på søknad om dette har besluttet å nedlegge tilbudet

Datert: 17.11.2000
Besvart: 22.11.2000 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Trond Giske

Steinar Bastesen (Kp)

Spørsmål

Steinar Bastesen (TF): Norheimsund vidaregåande skule, avdeling Jondal, er den eneste skolen i landet med opplæring i trebåtbygging. Hordaland fylkeskommune har søkt om å få landslinjestatus i dette faget. Dette er avslått. Fylkeskommunen har derfor besluttet å legge ned dette fagtilbudet på grunn av stort investeringsbehov, ca. 10 mill. kroner. Dette fører til at elever som ønsker å lære dette faget må reise til Danmark.

Er dette en ønskelig utvikling, og vil statsråden på ny vurdere å gi skolen landslinjestatus for trebåtbyggerfaget?


Les hele debatten