Spørretimespørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til landbruksministeren

Om en forskningsundersøkelse vedr. boplikten for landbrukseiendommer, som ifølge en av forskerne har spilt fallitt og bør fjernes

Datert: 17.11.2000
Besvart på vegne av: Landbruksministeren
Besvart: 22.11.2000 av kommunal- og regionalminister Sylvia Brustad

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP): Forsker Olaf Holm hevder boplikten har spilt fallitt, og bør fjernes fordi den hemmer bygdene, landbruket og nyskapning. I sammenlignende studier (Aanesland og Holm: Offentlig regulering av markedet for landbrukseiendommer) av eiendommer i Värmland og Hedmark, viser at Värmland, som aldri har hatt personlig boplikt, har flere eiere bosatt på gårdsbrukene, og de vedlikeholdes bedre.

Hvordan reagerer statsråden på undersøkelsen?


Les hele debatten